За нас

Under construction

Услуги

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Небалансите представляват отклонения между утвърдения график и агрегираните, измерени стойности на членовете на балансиращата група, отнесени към КБГ и се изчисляват за всеки период на сетълмент.

SIG Energy извършва разпределение на небалансите при спазване на следните принципи:

 • равнопоставеност между участниците в групата
 • прозрачност на начина на разпределение на небалансите между членовете на балансиращата група
 • отчитане на индивидуалната точност на прогнозната на всеки участник
 • разпределяне на груповия ефект от балансиране между всички участници в групата, при спазване на условието начисленият небаланс на всеки отделен член в групата да не надвишава индивидуалния небаланс на всеки член, в случай че този член е сам координатор на балансираща група
 • Документи

  Контакти

  Адрес:

  Благоевград, ул. „Рилски Езера“ №11

  Телефон:

  +359 73 830156

  ЕИК:

  206788246